“bạn gái”?

Cha mẹ không nên trêu con nhỏ có “bạn trai”,“bạn gái”?

Cha mẹ không nên trêu con nhỏ có “bạn trai”,“bạn gái”?

Cha mẹ không nên trêu con nhỏ có “bạn trai”,“bạn gái”? Các nhà nghiên cứu tâm lý cho thấy việc trêu chọc trẻ nhỏ có “người yêu” vô tình gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển tâm lý và tính cách của các em. So với người lớn trẻ em rất dễ kết bạn và bắt đầu các mối quan hệ mới. Sự gắn …