CẨM NANG LÀM CHA MẸ

Cẩm nang làm cha mẹ: Thưởng phạt trẻ phải công minh

Cẩm nang làm cha mẹ: Thưởng phạt trẻ phải công minh

Cẩm nang làm cha mẹ: Thưởng phạt trẻ phải công minh . Trong cuộc sống không ai là không có những sai phạm, mắc lỗi. Các con, các cháu cũng vậy, có những lúc trẻ thực hiện mọi việc đều thông suốt, tốt đẹp nhưng cũng không thể không có những sai phạm. Việc thưởng phạt công minh là điều mọi bậc cha …